Et Danmark, hvor lønnen følges ad

Regeringen forventer en lønudvikling på 8,6 % for privatansatte. Det vil de offentlige arbejdsgivere ikke give deres ansatte.

Hvordan skal lønnen for de offentligt ansatte udvikle sig? Det er et af de spørgsmål, de offentligt ansatte og deres arbejdsgivere ikke har kunnet blive enige om.

De offentligt ansatte har rejst krav om en lønudvikling, der følger udviklingen for deres private kolleger.

Arbejdsgivernes tilbud ligger under regeringens egne forventninger til, hvor meget privatansatte vil stige i løn. Det betyder, at mange offentligt ansatte vil have færre penge til dem selv om tre år – mens alle andre lønmodtagere vil have fået flere penge til sig selv.

En løn der følges ad, gavner alle

Der har ellers i mange år været enighed om at sikre, at lønudviklingen følges ad på det private og det offentlige arbejdsmarked. Det betyder ikke, at alle får det samme i løn. Men det betyder, at ingen sakker bagud.

En parallel lønudvikling sikrer, at det offentlige ikke bliver lønførende, fordi det vil kunne presse danske virksomheders konkurrenceevne. Og det sikrer, at det offentlige ikke sakker bagud og bliver et sekunda arbejdsmarked, det er svært at rekruttere og fastholde medarbejdere til.

Opbakningen fra danskerne til kravet om at lønnen skal følges ad, er afgørende for, at vi kan få en aftale, som sikrer, at vi også fremover har en velfungerende offentlig sektor med dygtige og engagerede medarbejdere.

Bak op her

Offentligt ansatte har vist ansvarlighed under krisen – nu skal de også have del i opsvinget

Ved de sidste tre overenskomster har offentligt ansatte vist stor løntilbageholdenhed på grund af finanskrisen.

Nu er Danmark lykkeligvis ude af krisen og inde i et opsving. Det skyldes en fælles indsats fra offentligt og privat ansatte, fra lønmodtagere og arbejdsgivere. Derfor skal alle have del i opsvinget.

Lønmodtagernes krav tager udgangspunkt i den normale praksis ved forhandlinger om offentlige overenskomster. Vi tager udgangspunkt i regeringens egne forventninger til lønudviklingen på det private område, som vi plejer.

Faktisk har lønmodtagerne på det statslige område spillet ud med et krav, der ligger lidt under regeringens forventninger. Lønmodtagerne har spillet ud med 8,2% i lønstigning, mens tallet fra Økonomi- og Indenrigsministeriets redegørelse fra december 2017 er på 8,6%.

Fakta:

Det er praksis at tage udgangspunkt i den Økonomiske Redegørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, når man skal blive enige om lønudviklingen ved de offentlige overerenskomster.

Den udkom i december 2017. Her skønnes den private lønudvikling at stige med 8,6 procent de kommende tre år. Ministeriet slår desuden fast, at de skønnede lønstigninger må betegnes som moderate i lyset af den økonomiske udvikling.

Ved forhandlingerne har lønmodtagerne fremsat krav om en lønudvikling svarende til udviklingen på det private område.

Gå til Økonomi- og Indenrigsministeriets økonomiske redegørelse her