Et samfund, hvor vi forhandler os frem til en løsning

Lad os erstatte en lammende lockout med en ordentlig overenskomstaftale, der bevæger Danmark i den rigtige retning.

Forhandlerne for de offentligt ansatte har forhandlet i månedsvis med de offentlige arbejdsgivere. Vores mål er fortsat en overenskomstaftale, som sikrer ordentlige vilkår for de ansatte og for de borgere og virksomheder, som er afhængige af en velfungerende offentlig sektor.

Vi er kommet med konkrete forslag og krav, der er helt rimelige: At lønudviklingen i det offentlige følger udviklingen i det private, sådan som den altid har gjort. At de offentligt ansattes vilkår ikke udhules. Og at alle har mulighed for at forhandle løsninger.

Konflikt fra 22. april?

Alligevel er det ikke lykkedes at indgå en aftale. Derfor kan situationen blive den, at konflikten begynder den 22. april 2018 (se mere om datoer for konfliktstart under fakta nederst).

Det vil berøre mange danskere, og det beklager vi. Derfor håber vi, at vores arbejdsgivere vil lytte til de mange, der bakker op om, at vi skal finde en løsning. For at det skal lykkes, er støtten fra danskerne –  både de offentligt ansatte og alle andre – afgørende. Derfor skal du have tak, hvis du allerede har vist din opbakning.

Bak op her

Strejken er rettet mod arbejdsgiverne – ikke mod danskerne

Det er ikke nogen let beslutning at varsle en strejke. Det er svært for de offentligt ansatte, der skal strejke ikke at kunne være der for de borgere og virksomheder, de arbejder for til dagligt. Det vil ramme de danskere, der er afhængige af den offentlige sektor. Og det er dyrt for de ansatte, der er udtaget til strejke, fordi de ikke får løn, mens de strejker.

En strejke er lønmodtagernes sidste mulighed for at lægge pres på arbejdsgiverne for at indgå en aftale. Det er en arbejdsretslig praksis, at fagforeningerne skal udtage mindst ti procent af medlemmerne for at kunne strejke. Det er præcis, hvad forhandlerne for de offentligt ansatte har gjort, og det er den strejke, som kan træde i kraft den 22. april i dele af Danmark.

Strejken er ikke rettet mod danskerne, men mod arbejdsgiverne. Strejken er varslet for at skabe mulighed for at indgå en aftale.

Lockout vil lamme Danmark

Arbejdsgiverne har foreløbig reageret på strejkevarslet ved at lockoute 440.000. Det vil lamme store dele af Danmark, hvis lockouten træder i kraft fra den 28. april. Det ønsker vi ikke. Vi ønsker en aftale. En løsning for alle.

Fakta

De faglige organisationer har varslet strejke fra den 4. april og arbejdsgiverne har varslet lockout fra den 10. april. Når du i artiklen ovenfor kan læse om mulig konfliktstart den 22. april, er det fordi Forligsmanden har udskudt konfliktstart.

Læs mere i Forligsmandens pressemeddelelse her