Det gælder os alle

De offentligt ansattes arbejdsvilkår må ikke stå i vejen for den kvalitet, som borgerne møder hver dag i alt fra daginstitutioner over borgerservice og sundhedsvæsen til ældrepleje.
Derfor gavner en god aftale alle – både borgerne og de offentligt ansatte.

I overenskomstforhandlingerne forhandler arbejdsgiverne og lønmodtagerne om arbejdsvilkårene for de offentligt ansatte – men overenskomstforhandlingerne handler om meget mere end det.

De offentligt ansattes arbejdsvilkår er nemlig en forudsætning for den kvalitet, du møder, når du er i kontakt med det offentlige. Så når vi siger, at vi vil have en løsning for alle, så mener vi ikke bare en løsning for alle de offentligt ansatte. Vi mener en løsning for hele Danmark.

Vi ønsker en løsning for alle de borgere, hvis hverdag og livskvalitet afhænger af de offentligt ansatte. Hvis børn bliver hjulpet til verden på hospitalet, og hvis gamle forældre eller familiemedlemmer med handicap får pleje og omsorg. De borgere, som hver dag har deres børn i en daginstitution eller kører med tog til og fra arbejde. De borgere, som får hjælp til at finde den helt rigtige bog på biblioteket, eller som får genoptræning efter en ulykke. Og de borgere, som holder af at gå til gudstjeneste eller har brug for hjælp af politiet.

Vi er mere end 800.000 offentligt ansatte, der udfører meget forskellige opgaver. Fælles for os er, at vi står skulder ved skulder i kampen for et samfund, hvor vores arbejdsvilkår ikke står i vejen for den kvalitet, vi leverer til borgerne. Hvor vi alle kan se den økonomiske vækst på lønsedlen. Og hvor vi forhandler os frem til en løsning.

De bedste hilsner fra

fysioterapeuten og violinisten, fængselsbetjenten og bioanalytikeren, politiassistenten og socialpædagogen, specialkonsulenten og smeden, sagsbehandleren og overlægen, organisten og landskabsingeniøren, bygningskonstruktøren og farmakonomen, læreren og jernbanearbejderen, elektrikeren og socialrådgiveren, soldaten og den administrative medarbejder, jordemoderen og kirkegårdsgraveren og alle de andre offentligt ansatte